طراحی و راه اندازی خط تولید

دستورالعمل های تست و کنترل کیفی

تداوم کیفیت، رکن اصلی فعالیت همکاران ما در خط تولید است. برای هر محصول تولیدی، دستورالعملهای متعددی تدوین می شود تا تضمین کننده کیفیت محصول خروجی باشد. در این دستورالعملها، معیارهای سنجش کیفیت محصول و روش های اندازه گیری آن تشریح شده است.

زیر ساختهای سخت افزاری تولید

متخصصین ما برای تسریع فرآیند تولید و جمع آوری داده از فرآیند تولید، خط تولید را مجهز به انواع سخت افزارهایی می کنند که متناسب با نیازمندی محصول تولیدی، طراحی و توسعه داده شده اند:

 • تسترهای اتوماتیک (Jig Tester)
 • مکانیزم های مونتاژ
 • تسترهای دستی

زیر ساختهای نرم افزاری تولید

به منظور اتوماسیون خط تولید و ثبت داده های حاصل از مونتاژ و کنترل کیفی محصولات زیر ساختهای نرم افزاری متناسب با محصول تولید طراحی و پیاده سازی می شوند.

  • نرم افزار تست و کنترل کیفی
  • نرم افزار تعمیرات

گزارشات مدیریتی

از داده هایی تولید شده در فرآیند تولید، گزارشاتی ایجاد می شود که به متخصصین ما در بهبود فرآیندهای تولید کمک می کند:

  • کیفیت مونتاژ
  • میزان خرابی محصولات مونتاژی
  • بردهای تعمیر شده و روش های رفع عیب
  • آمار برگشتی ها و دلایل برگشت به خط

قابلیت ردیابی محصولات تولیدی

الصاق کد یکتا به هر محصول تولیدی، این امکان را می دهد که محصولات از بدو ورود به خط تولید تا زمان کارکرد در نزد مشتری، همواره قابل ردیابی باشند. زیرساختهای نرم افزاری امکان ایجاد گزارشات مدیریتی از طریق این کد را فراهم می کند.

پیمایش به بالا