خلق محصول در بستر دانش و مهارت

امکان سنجی فنی

برای انجام امکان سنجی فنی، مهندسین ما قابلیت پیاده سازی  طرح را از طریق  دنبال کردن تکنولوژی های موجود، المانهای موجود در بازار، محدوده ی قیمتی قطعات، محصولات مشابه، مستندات فنی محصولات، دستورالعمل های کاربری و دیگر اطلاعاتی که حدود عملکرد یک محصول را معرفی میکند، امکان توسعه محصول را از نظر فنی مورد ارزیابی قرار می دهند.

استخراج مشخصه فنی محصول

پس از ارزیابی مثبت فنی از پیاده سازی طرح، مشخصات فنی محصول جهت پیاده سازی استخراج میگردد. رسیدن به مشخصه فنی شامل فعالیتهای متنوعی از جمله استخراج خواسته های مشتری، بررسی محصولات مشابه، خرید محصولات مشابه و بررسی کارکرد آنها، مهندسی معکوس، مطالعه عمیق و دقیق دستورالعمل های کاربری و در نهایت به تایید رساندن مشخصه فنی از نظر مشتری است.

مهندسی معکوس

در مواردی که مشتری نیازمند معادل سازی محصول خود با نمونه ی خارجی است وارد فرآیند مهندسی معکوس می شویم. در این فاز نمونه محصول مورد تایید مشتری دریافت شده  و فرآیندهای مختلفی در زمینه مشابه سازی نظیر استخراج نقشه شماتیک، استخراج ابعادی محصول، باز طراحی محصول و جایگزینی قطعات در صورت نیاز را شامل می شود.

ساخت نمونه (prototype)

پروتوتایپ محصول بر اساس مشخصه فنی توسعه پیدا می کند. نکته مهم در پروتوتایپ مطابقت عمکلرد محصول با نیازمندی های تعریف شده است. پروتوتایپ باید پاسخگوی عملکرد مورد نیاز، فرم و شکل محصول مطابق خواسته های مشتری باشد. با توجه به تیم کارشناسی دارابن فن توسعه پروتوتایپ در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود.

انجام آزمون محصول

متناسب با محصول و نیاز مشتری مجموعه از تست ها برای محصول طراحی می شود. این آزمونها می توانند شامل تست های عملکردی بلند مدت (پایلوت)، تست های استاندارد انطباقی محصول، تست های محیطی و استرس تست باشد.

پیمایش به بالا